L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta està elaborant un Pla d'actuació anual de les polítiques de Joventut

Dijous, 17 de juny de 2021 a les 00:00

Aquest s'implementarà durant el 2022 tenint en compte els recursos i prioritats de l'ens local.

El jovent de Sant Cebrià de Vallalta tindrà a finals d'aquest any un Pla d'actuació anual de les polítiques de Joventut que s'executarà al llarg del 2022. En col·laboració amb la Diputació de Barcelona, aquest mes de maig s'ha iniciat l'assessorament i acompanyament tècnic per a la planificació anual de les accions en joventut, tenint en compte els recursos i les prioritats de l'ens local. Es preveu que aquest tingui una durada de sis mesos durant els quals es portaran a terme reunions i trobades per elaborar una proposta que mirarà d'incloure alguns recursos que ofereixen les àrees d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, que, si es considera necessari, podran complementar aquest Pla d’actuació.

Les fases per elaborar el Pla d'actuació anual de les polítiques de Joventut a Sant Cebrià de Vallalta són:

1- Fase preliminar: es facilitarà informació de les polítiques de joventut que s'estiguin desenvolupant al municipi, els seus objectius estratègics i un llistat d'actuacions que s'han dut a terme en el darrer any, així com aquelles que s'han suspès per les restriccions causades per la Covid-19, en matèria de joventut.

2- Fase segona: Primera sessió tècnica. Un cop s'hagi fet una primera proposta per part de la Diputació, es farà una primera reunió tècnica amb responsables i agents que participen en les polítiques de Joventut del municipi. Està previst que aquesta reunió se celebri entre els mesos de juny i setembre.

3- Fase 3. Serà la darrera reunió tècnica: Presentació del "Pla d'actuació anual de les polítiques de Joventut per l'any 2022". Es farà aquesta reunió entre els mesos d'octubre i novembre d'enguany.

Un cop executada la fase preliminar, en aquests moments s’està treballant en la fase segona, la de l’elaboració del Pla d’actuació anual de les polítiques de Joventut per Sant Cebrià de Vallalta.

Es preveu que entre els mesos de setembre i novembre s’hagi completat l’assessorament i acompanyament tècnic per part de la Diputació i ja es faci la presentació del “Pla d’actuació anual de les polítiques de Joventut per l’any 2022”, amb els tècnics i agents que participen en les polítiques de Joventut al municipi, i que portaran a terme aquest Pla durant l’any 2022.

Cal destacar que en aquest Pla d’actuació es contemplaran les següents línies generals d’actuació:

  1. Cohesió social i participació: des de l’ajuntament de Sant Cebrià, es considera de vital importància seguir treballant en aquesta línia d’actuació per tal que la presència dels i les joves del poble en les accions en matèria de joventut , sigui cada cop més protagonista i més representativa, per tal d’ajustar aquestes accions a la realitat juvenil de Sant Cebrià.
  2. Emancipació Juvenil: en aquesta línia d’actuació el que es vol és orientar i assessorar als joves en els àmbits de salut integral, educació , formació ocupacional, transició de l’escola al treball, així com fomentar l’accés al treball , tenint en compte les necessitats i interessos dels i les joves de Sant Cebrià.
  3. Oci, cultura i lleure: promoure el desenvolupament d’activitats culturals entre els infants i els joves per tal d’arrelar el sentiment de pertinença, consolidant una programació estable cultural i d’oci pels joves i amb els joves.
  4. Coordinació transversal entre l’Àrea de Joventut, altres Àrees de l’Ajuntament en matèria de Joventut i el jovent (Cultura, Educació, Esports, Promoció econòmica, Igualtat i diversitat, Comissions joves i Consell Jove de Sant Cebrià): per tal d’oferir un servei integral que respongui , de forma transversal, a diferents àmbits de la població juvenil de Sant Cebrià, pel jovent i amb el jovent.
Darrera actualització: 15.06.2021 | 09:18