Segona convocatòria d'ajuts a empreses i autònoms de Sant Cebrià de Vallalta

Divendres, 22 de gener de 2021 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta us informa que ja s'han publicat en el BOP les bases de la segona convocatòria d'ajuts a empreses i autònoms afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En els pròxims dies us informarem de l'inici de presentació de sol·licituds.

En aquest cas el consistori aportarà un pressupost màxim de divuit mil sis-cents euros (18.600') i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 231 47900 "Ajudes a empreses (COVID-19)" i del pressupost vigent de la Corporació. Es concedirà un únic ajut de 400' per a cada empresari que reuneixi els requisits per ser beneficiari d'acord amb el que disposen les bases adjuntes.

Poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases, les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, cooperatives, que desenvolupessin una activitat econòmica, productiva, comercials i/o de serveis abans de l'entrada en vigor Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

 

 

Darrera actualització: 29.01.2021 | 13:54