Servei itinerant de mediació a Sant Cebrià de Vallalta

Dimarts, 13 de juliol de 2021 a les 00:00

La mediació és un mètode de resolució de conflictes on les parts, de manera voluntària i amb l’ajuda d’un mediador imparcial, busquen una solució al problema.

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona ofereix a la població el servei de mediació. La mediació és un mètode de resolució de conflictes on les parts, de manera voluntària i amb l’ajuda d’un mediador imparcial, busquen una solució al problema.

- Mediació en dret privat quan necessites trobar solucions en els conflictes convivencials (familiars, entre veïns, econòmics, patrimonials, etc).

El servei de mediació és previ a qualsevol actuació judicial. Precisament un dels límits de la medicació (tal i com diu en l’apartat corresponent):

 1. Límits de la mediació:
  • Que no hi hagi cap procés judicial obert.”

Podeu sol·licitar aquest servei posant-vos al contacte amb l’Ajuntament a través dels canals habituals.

 

 1. Casos que es poden incloure dins el marc d’aquesta mediació:
  • Casos veïnals.
  • Casos de convivència família (conflictes intergeneracionals):
   • Conflicte de convivència de fills que retornen a casa els pares.
   • Conflictes generats entre fills en relació a la cura dels pares.
   • Altres de característiques semblants.
 • Conflictes relacionats amb els sorolls de bars/restaurants, problemes de fums...
 • Conflictes en l’àmbit escolar:
  • Mediació entre els mestres i la direcció de l’equip docent.
  • Mediació entre els pares de les AMPA’S.
  • Mediació de problemes traspassats entre fills i pares.
  • Altres de característiques semblants.
 • Conflictes entre associacions:
  • Mediació per compartir espais (horaris).
  • Mediació en tensions entre socis.
  • Mediació en tensions entre socis i directiva.
  • Altres de característiques semblants.

 

 1. Límits de la mediació:
  • Que no hi hagi cap procés judicial obert.
  • Que alguna de les parts tingui alguna addicció o problemàtica psíquica que li impedeixi mediar, sobretot si està en tractament mèdic.

 

 1. Casos no possibles :
  • En sessions conjuntes amb un tècnic de l’Ajuntament.
  • En casos de conflicte: en primer lloc, cal comprovar que no s’estigui incomplint cap normativa municipal.
  • Violència de gènere: No es pot mediar.

La persona mediadora propicia l’entesa, ni jutja ni prejutja. En tot moment es manté imparcial i s’encarrega de proporcionar a les parts les eines necessàries per poder arribar a un acord per elles mateixes.

El mediador mai dirà què és o no el que s’ha de fer per resoldre el conflicte.

 

Darrera actualització: 12.07.2021 | 13:37