Sessió ordinària de ple municipal, dijous 27 de maig a les 19h

Dimarts, 25 de maig de 2021 a les 09:10

Els veïns i veïnes poden enviar les seves preguntes a través de correu electrònic enviant la seva a: st.cebria@diba.cat abans del mateix dijous a les 14h.

Aquest dijous 27 de maig a les 19h. hi ha prevista la sessió ordinària de ple corresponent al mes de maig amb aquests punts a l’ordre del dia:

1r PUNT. Aprovació esborrany actes de la sessió anterior

2n PUNT. Donar Compte:

a) Donar compte resolucions alcaldia;

b) Trameses MINHAP

3r PUNT. Part resolutiva:

a) Modificació delegació competències Diputació de Barcelona;

b) Aprovació organigrama Ajuntament;

c) Modificació reglament CEM

4t PUNT. Mocions:

a) Moció CUP l’oposició a l’execució del projecte “del Ministerio pera la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Estudios de dinámica litoral, defensa y propuesta de mejoras en las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del canvio climático. Estrategia de actuación en el Maresme”

5è PUNT. Informe de regidories

6è PUNT. Suggeriments i preguntes

Els veïns i veïnes que tinguin interès a participar en els precs i preguntes ho poden fer a través de correu electrònic enviant la seva a: st.cebria@diba.cat abans del mateix dijous a les 14h.

Darrera actualització: 25.05.2021 | 09:14