Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 5 de desembre

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr
Documentació adjunta

Nou drecret d'alcaldia per passejar els gossos durant l'estat d'alarma

22 de març de 2020


L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta reunit aquest diumenge ha acordat rectificar en ban emès el dissabte en el que s’establien les mesures per passejar els gossos. Davant els suggeriments que s’han rebut en aquestes hores per part de veïns i veïnes de Sant Cebrià, el govern local ha decidit flexibilitzar l’horari en el que les persones que tinguin gossos puguin treure’ls a passejar com es pot veure reflectit en el punt 3 del decret. Donat que demà és dilluns i algunes de les persones propietàries de gossos hauran d’anar a treballar, en el decret d’alcaldia signat avui es posa aquest punt com una recomanació.

Segons ha explicat l’alcalde de Sant Cebrià, Albert Pla, “ens trobem en una situació extraordinària en la que cal prendre mesures extraordinàries. Només fent cas a les mesures preses pel Govern i seguint les recomanacions que ens indiquen podrem aturar l’expansió d’aquest virus”. Pel que fa al decret d’alcaldia signat avui, afirma que “cal ser responsables en totes les accions que portem a terme. No podem prendre riscos que ens posin en perill a nosaltres mateixos ni a la resta de la població”.

Es per aquest motiu i per tal de minimitzar riscos innecessaris per la salut pública, en relació a aquesta excepció de l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat, i en ús de les facultats que m’atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

HE RESOLT

PRIMER: Durant l’estat l’alarma, o fins que el Govern de l’Estat o la Generalitat pugui dictar mesures diferents, s’hauran de complir estrictament les següents normes en relació al fet de passejar els gossos a Sant Cebrià de Vallalta.

a) Es pot treure a passejar el gos, però amb restriccions, de manera curta, exclusivament per fer les necessitats fisiològiques de l’animal i no més enllà d’una distància de 100 metres del domicili.

b) La passejada només es pot fer de manera individual, no acompanyat per cap altra persona.

c) Cal portar botella amb aigua per netejar l’orina i una bossa per les defecacions.

d) L’aigua ha de portar aigua amb lleixiu (1 part de lleixiu i 9 parts d’aigua).

e) Les passejades no són activitats d’oci, per tant, no es podrà tenir contracte amb altres persones i animals.

SEGON: Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia per part dels agents de l’autoritat.

TERCER. Recomanació: l’Ajuntament fa una crida i s’apel·la al sentit de la responsabilitat i solidaritat amb la resta de ciutadans perquè les persones que tinguin gossos, en la mesura que els sigui possible, restringeixin al màxim la sortida amb animals a la franja horària: De les 7 a les 9 del matí; d’1 del migdia a 3 de la tarda; i de les 8 a les 10 de la nit.

Així ho disposa i signa el senyor Alcalde, Albert Pla i BesolíAmb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219