Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 8 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr
Documentació adjunta
Imatges relacionades
taxes 2020
taxes 2020

Modificació del calendari Fiscal

28 d'abril de 2020


L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta ha aprovat la modificació del calendari fiscal municipal per tal de prorrogar les dates de pagament. Aquesta mesura s’ha pres en el context de l’estat d’alarma sanitària que ens trobem per la COVID-19.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM):

02/06/2020 (amb la mateixa carta de pagament que ja s’ha rebut amb venciment anterior).

Impost sobre Béns Immobles (IBI):

Nova data sense domiciliació bancària: 04/05/2020 – 01/09/2020

Amb domiciliació bancària i fraccionament:

1a fracció: 01/07/2020

2a fracció: 01/09/2020

3a fracció: 02/11/2020

4a fracció: 01/12/2020

Les taxes de l’escola bressol dels mesos de febrer i març, el pagament en voluntària es prorroga fins el 20 de maig.

La taxa de l’escola bressol dels mesos d’abril i maig, el pagament queda suspès.

La 1a fracció del mercat setmanal s’ajorna el pagament en voluntària fins el 20 de maig de 2020.

La resta d’impostos i taxes no han estat modificats els venciments:

Impost sobre Béns Immobles Rústics construïts:

No domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Domiciliats:02/11/2020

Impost sobre Béns Immobles Rústics:

No domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Domiciliats:02/11/2020

Impost sobre Activitats Econòmiques:

No domiciliats: del 18/09/2020 al 18/11/2020

Domiciliats: 02/11/2020

Taxa per gestió de residus domèstics:

No domiciliats: del 05/08/2020 al 05/10/2020

Domiciliats:01/10/2020

Taxa per gestió de residus comercials:

No domiciliats: del 05/08/2020 al 05/10/2020

Domiciliats:01/10/2020

Taxa servei Cementiri Municipal:

No domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Domiciliats:02/11/2020

Taxa per entrada de vehicles-guals:

No domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Domiciliats:02/11/2020

Impost de Béns Immobles de característiques especials:

No domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Domiciliats:01/07/2020

Per a més informació, podeu consultar el calendari fiscal a l’enllaç de l’Organisme de Gestió Tributària:

https://orgtn.diba.cat/ca/Informacio/calendari/calendari?idTramit=0dd9435e-8bbe-438a-97e6-99d3784246a3

En aquest enllaç es pot fer el pagament, tant si es té, com si no té l’abonaré:

https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

· Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte

· a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs

· o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

· descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament

· o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

· descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament

· o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219