Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 23 de juny

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE: APROVACIÓ PADRÓ TAXA ESCOLA BRESSOL MES DE MARÇ DE 2017

7 de febrer de 2017


  • Data pub. oficial: 7 de febrer de 2017

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament (actuant per delegació de l’Alcaldia) va acordar, en sessió del 6 de febrer de 2017 el següent:

Primer. Aprovar el padró de les taxes de l’escola bressol corresponent al mes de Març de 2017, que s’adjunta com a Annex, i que conté el detall de 34 rebuts per un import de 7.131,30 €

Segon. Informar a les persones interessades que el padró corresponent al mes de març es troba en exposició publica a l’Ajuntament fins a la finalització del període de cobrament en període voluntari.

Tercer. Notificar la present resolució a l’Organisme de Gestió tributària.

Sant Cebrià de Vallalta el dia 7 de febrer de 2017.

L'alcaldessa

Signat: Sònia Scafa Álvarez


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219