Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 23 de juny

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

EDICTE: CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CONCURS LLIURE PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL D’ENGINYER TÈCNIC, EN REGIM INTERÍ, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

11 de maig de 2017


  • Data pub. oficial: 11 de maig de 2017

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament (actuant per delegació de l'Alcaldia), va acordar, en sessió ordinària del 25 d’abril de 2017, incoar l'expedient de convocatòria de procés selectiu per a cobrir el lloc de treball d’Enginyer Tècnic, mitjançant concurs lliure, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, enquadrada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A-2, amb dedicació del 50% de la jornada i l’aprovació de les corresponents bases especifiques del procés selectiu esmentat.

D'acord al contingut de la base tercera de les bases especifiques reguladores del procés selectiu, el termini de presentació de les sol•licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i per un termini de 20 dies naturals.

Les bases de la convocatòria de l'esmentat lloc de treball són les que a continuació es relacionen:

CLICA AL DOCUMENT ADJUNT PER VEURE TOTA LA DOCUMENTACIÓ


Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219