Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dilluns, 25 de gener

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

Informació sobre la seu


Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Disposició de creació de la Seu Electrònica (descarrega)

- Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic (descarrega)


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.


Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.


Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: http://www.stcebria.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de Calders
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL


Gestió Tributaria

URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=202&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA


Tramitació electrònica

URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/081/catala
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Factura Electrònica

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=17
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server CA - G3


Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3754317/customProf

Emès per a: Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es


Calendari de dies inhàbils

Any: 2019

Calendari de festius: Accedir

Festes locals:
- 16 de setembre
- 27 de setembre

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219