Bases reguladores de la llicència d'ocupació temporal del domini públic per exercir el servei de bar a l'activitat del Parc de Nadal 

Dilluns, 27 de novembre de 2023 a les 08:38

El termini per presentar sol·licituds és des del dimarts 28 de novembre fins el dijous 7 de desembre a les 23:59 h

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta treballa per a fomentar la participació d’entitats i associacions en general, i concretament la d’entitats i associacions juvenils, en activitats que es programen des de l’àrea, com ara el “Parc de Nadal”.

Les entitats i comerços que compleixin els requisits per exercir el servei de bar a l'activitat del Parc de Nadal podran presentar la seva sol·licitud en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació última d’aquestes bases en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), taulell d’anuncis municipal i pàgina web municipal. Així, el termini per presentar sol·licituds és des del dimarts 28 de novembre fins el dijous 7 de desembre a les 23:59 h.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal per exercir el servei d’entrepans, begudes i productes envasats d’alimentació durant l’activitat del Parc de Nadal, tot facilitant la concurrència pública de les entitats, associacions i comerços d’aquest municipi, i la valoració de les que són mereixedores de fer-ne ús.

Els dies del desenvolupament del Parc de Nadal seran el 3 i 4 de de gener del 2024 i es portarà a terme al pavelló municipal, amb els horaris d’obertura de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h.

Poden sol·licitar llicència les entitats i associacions degudament constituïdes i legalitzades, que tinguin seu social a la població de Sant Cebrià de Vallalta, així com els comerços constituïts i amb seu al municipi.

Les entitats i comerços que compleixin els requisits, podran presentar la seva sol·licitud via telemàtica a través de http://www.stcebria.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html, acompanyada de la documentació necessària per poder-la valorar, en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació última d’aquestes bases en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), taulell d’anuncis municipal i pàgina web municipal.

Darrera actualització: 27.11.2023 | 09:19