Sessió ordinària de Ple corresponent al mes de maig

Dimarts, 23 de maig de 2023

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 25 de maig la sessió ordinària de ple municipal. La convocatòria és a les 19h. amb el següent ordre del dia:

1r PUNT. Activitat de control.

1.Donar compte resolucions d'Alcaldia.

2.Donar compte trameses MINHAP.

3.Donar compte al Ple de Maig del “DECRET de liquidació del Pressupost" de l'expedient 454/2023.

2n PUNT. Part resolutiva.

1.Expedient 868/2023. Ratificació DECRET 2023-0239 aprovació conveni Delegació de competències TRFO.

2.Expedient 998/2023. Ratificació DECRET 2023-0257 aprovació conveni Programa Específic Escolta Jove 2023.

3.Expedient 556/2023. Actuacions Urbanístiques. Aprovació de la proposta de traçat pel nostre municipi inclosa en l’Estudi de Viabilitat del Camí de la Vallalta.

3r PUNT. Informe de regidories.

4t PUNT. Precs i preguntes.
 

Darrera actualització: 23.05.2023 | 11:58