Convocatòria de Ple ordinari

Dilluns, 1 d'abril de 2024 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 4 d'abril la sessió ordinària de ple municipal. La convocatòria és a les 19 hores amb el següent ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1r PUNT. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2n PUNT. Expedient 668/2024. Presa de possessió regidora Isabel Vico Torrillas

3r PUNT. Activitat de Control
1. Donar compte resolucions d’Alcaldia
2. Donar compte trameses MINHAP

4t PUNT. Part Resolutiva
1. Expedient 410/2024. Aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals en les Urbanitzacions, els Nuclis de Població, les Edificacions i les Instal·lacions situats en Terrenys Forestal.

2. Expedient 554/2024. Aprovació Conveni col·laboració interadministrativa cessió reciproca borses treball Canet de mar-Sant Cebrià.

3. Expedient 679/2023. Increment addicional 0,5% retribucions complementàries personal laboral i funcionarial (LGPE 2023).

4. Expedient 82/2024. Modificació plantilla 2024.

5. Expedient 478/2024. Proposta aprovació de la Relació de llocs de treball a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

6. Expedient 2001/2023. Renovació càrrecs Jutge de Pau titular i substitut.

7. Expedient 186/2024. Ratificació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i l’Ajuntament de Pineda de Mar.

8. Expedient 1506/2023. Modificació règim retributiu legislatura 2023-2027.

9. Expedient 815/2024. Modificació de Crèdits 01/2024.

10.Expedient 763/2024. Modificació de les Bases Execució.

11.Expedient 1281/2022. Aprovació inicial de l' Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl (ORPIME).

12.Expedient 1693/2023. Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de l’estalvi d’aigua.

13.Expedient 2818/2023. Aprovació inicial l’Ordenança Municipal Reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

14.Expedient 552/2024. Sol·licitud AGBAR Modificació tarifes servei subministrament aigua.

5è PUNT. Mocions
1. Moció relativa a la petició a Cadastre de l'aplicació del coeficient M i altres possibles pertinents

6è PUNT. Informes de regidories

7è PUNT. Precs i preguntes

Darrera actualització: 02.04.2024 | 08:58