Apunta't a la baixada d'andròmines!

Dimarts, 7 de novembre de 2023

Tindrà lloc el dissabte 16 de desembre entre les 17 i les 19 hores. Hi haurà premis pels primers 4 classificats

Després d'anys sense realitzar-se, recuperem la baixada d'andròmines. Serà el dissabte 16 de desembre entre les 17 i les 19 hores. El recorregut de la baixada serà des del carrer Centre 11, fins a l'Avinguda Maresme 33.

En aquesta prova s'hi pot participar amb qualsevol vehicle estrafolari construït a mà i sense motor. La baixada d'andròmines no és una prova competitiva i tots els vehicles hi són benvinguts, des dels més rudimentaris als més elaborats. L'objectiu de la baixada d'andròmines és la diversió dels participants i del públic.

Hi haurà premis pels 4 primers classificats:
1r Premi: 200 euros
2n Premi: 150 euros
3r Premi: 100 euros
4t Premi: 75 euros

Les dades necessàries per a la inscripció són:
- Fitxa d'inscripció signada.
- Nom, cognoms i data de naixement de cada participant, amb la seva autorització, si és necessària.
- Telèfon i adreça electrònica de contacte.
- Nom d’identificació de l’andròmina.

La inscripció s'ha de fer a les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i dijous de 16 h a 19 h.  Es podrà fer la inscripció fins el 10 de desembre.

NORMATIVA BAIXADA D'ANDRÒMINES SANT CEBRIÀ 2023

PARTICIPANTS

- Hi podrà participar tothom, les andròmines poden estar tripulades per una o diverses persones.

- Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult a l’andròmina durant la baixada.

- De 12 a 18 anys només hi podran participar amb l’autorització de pares/mares o tutors legals.

- Els majors de 18 anys hauran de portar algun document oficial acreditatiu (DNI, carnet de conduir).

ANDRÒMINA

- L’andròmina ha de ser de fabricació pròpia.

- S’aconsella que l’andròmina faci soroll, per fer la baixada més espectacular.

- Queda terminantment prohibit utilitzar un vehicle adquirit en un establiment, com ara karts, quads, remolcs, patinets o carretons de súper.

- L’andròmina ha de tenir com a mínim 3 rodes, massisses o pneumàtiques.

- És obligatori que l’andròmina disposi d’una direcció i de frens.

- S’ha de reservar un espai per la col·locació del dorsal del concursant, per tal que puguin ser fàcilment identificats per l’organització i persones que fan de jurats.

- Cada andròmina haurà de tenir un nom propi, no ofensiu (l’Ajuntament és reserva el dret d’acceptar-lo).

- No poden sobresortir elements perillosos (barres de ferro, canyes, vidres...) que puguin perjudicar els espectadors o els mateixos participants.

- Les andròmines han de poder ser remolcades.

BAIXADA

- Les andròmines seran examinades per comprovar els requisits de participació (l’Ajuntament es reserva el dret de prohibir la baixada sinó compleix els requisits)

- La baixada d’andròmines no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle.

- Les úniques forces que poden empènyer l’andròmina són el pes i els concursants.

- No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants ni la del públic.

- En cap cas, es permetrà realitzar descensos o baixades amb animals.

- Durant la cursa, es seguiran les indicacions dels organitzadors.

- A les zones conflictives del recorregut hi hauran elements de protecció.

- Serà obligatori l’ús del casc i es recomana l’ús de guants, genolleres i colzeres.

- Les baixades seran individuals.

- Els participants han de signar el document a l’hora d’inscriure’s en el qual declaren que la seva participació és voluntària i sota la seva responsabilitat i exclouen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fet.

- Els participants es faran responsables dels danys que puguin causa a d’altres, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. L'organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fet.

- Els participants han de signar el document de cessió de drets d'imatges i vídeos que puguin ser publicades als mitjans de difusió habituals de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

- Per optar a algun dels premis del concurs, s’haurà de realitzar tot el recorregut establert.

- La organització es reserva el dret de posposar o anul·lar la baixada d'andròmines segons incidències que es puguin ocasionar.

Criteris de valoració del jurat

- S’estableix un jurat de 3 persones que estarà format per un tècnic de la regidoria de Festes i Cultura, i dos membres mes de les associacions culturals del nostre municipi.
- Els criteris de valoració seran:
   - Grup més nombrós i sorollós.
   - L’andròmina més treballada.
   - Les millors cabrioles de “trike drift” o similar.
   - La més ben decorada, tant els participants com l’andròmina.

- En el cas, que per part de l’organització i/o jurat s’observi alguna de les següents conductes, els participants poden quedar exclosos de forma immediata:
   - Constatació de consum d’alcohol o altres substàncies com estupefaents.
   - No fer cas, a les indicacions ni normes de l’organització.

- Només es donarà un premi per andròmina. En cas que fos mereixedora de més d’un premi, se li concedirà el de major import econòmic.

- El veredicte del jurat serà inapel·lable i no es podrà recórrer. Així mateix, si ho considera oportú i ho decideix per majoria absoluta, podrà declarar desert algun premi.
 

 

Darrera actualització: 12.12.2023 | 10:21