BAN relatiu a restriccions d’abastament d’aigua

Dijous, 9 de març de 2023

La sequera que estem vivint a tot Catalunya des de finals de l’any 2020 cada cop va a més. Tot i que des de l’octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera i que s’han desplegat mesures per alentir el descens de reserves dels embassaments i aqüífers, la situació en cap cas millora i el Govern de la Generalitat ha decidit fer un pas més en la gestió de la sequera i declarar l’excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat.

Atès que el municipi de Sant Cebrià de Vallalta està inclòs a la unitat d’explotació Ter-Llobregat, cal atendre les següents restriccions expressades al BAN que adjuntem i expliquem a continuació.

A partir d’aquest moment i fins que es recuperin les reserves d’aigua, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta demana que es faci un ús responsable de l’aigua per intensificar l’estalvi i poder garantir el seu subministrament. L’ús de l’aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents:

Reg. Prohibit regar zones verdes i jardins públics, excepte: 
 - Per reg de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20h a 8h i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 
 - El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450m3/ha/mes.
 - La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Omplir piscines. L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:
 - El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 
 - Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Neteja de vehicles. L’ús de l’aigua queda limitat a: 
 - Neteja en establiments comercials dedicats a aquest activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. 
 - Es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d’aigua possible.

Fonts ornamentals. Resta prohibit total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica.

Neteja de carrers i mobiliari urbà. Es prohibeix: 
 - La neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 
 - La utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió de l’aire.

Usos industrials. Caldrà reduir el consum d’aigua en un 5%.


En aquest enllaç trobareu tota una sèrie de consells per estalviar aigua en l'àmbit domèstic. Amb bons hàbits i amb dispositius reductors i de cisterna podeu arribar a estalviar fins a un 50% de l'aigua que gasteu a casa.

També teniu a la vostra disposició tota una sèrie de respostes a possibles preguntes en aquest escenari de sequera tan generalitzat a Catalunya

Darrera actualització: 9.03.2023 | 14:57