BASES REGULADORES DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCIR EL SERVEI DE BAR A L’ACTIVITAT DEL PARC DE NADAL

Dijous, 2 de desembre de 2021 a les 00:00

Les entitats i comerços que compleixin els requisits, podran presentar la seva sol·licitud en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació última d’aquestes bases en el BOPB

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta treballa per a fomentar la participació d’entitats i associacions en general, i concretament la d’entitats i associacions juvenils, en activitats que es programen des de l’àrea, com ara el “Parc de Nadal”.

L’objecte d’aquestes Bases és regular l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal per exercir el servei d’entrepans, begudes i productes envasats d’alimentació durant l’activitat del Parc de Nadal, tot facilitant la concurrència pública de les entitats, associacions i comerços d’aquest municipi, i la valoració de les que són mereixedores de fer-ne ús.

Principalment els dies del desenvolupament del Parc de Nadal, seran del 2 al 4 de gener del 2022 i es portarà a terme al pavelló poliesportiu municipal, amb els horaris d’obertura de 10.30h a 13.30h i de 17h a 20h.

Poden sol·licitar llicència les entitats i associacions degudament constituïdes i legalitzades, que tinguin seu social a la població de Sant Cebrià de Vallalta, així com els comerços constituïts i amb seu al municipi.

Les entitats i comerços que compleixin els requisits, podran presentar la seva sol·licitud via telemàtica a través de http://www.stcebria.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html, acompanyada de la documentació necessària per poder-la valorar, en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació última d’aquestes bases en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), taulell d’anuncis municipal i pàgina web municipal.

Darrera actualització: 02.12.2021 | 12:36