Celebrem una revetlla de Sant Joan segura

Dilluns, 13 de juny de 2022 a les 00:00

Atesa la proximitat de la celebració de la Revetlla de Sant Joan i a fi de mantenir l'ordre i evitar actes susceptibles de causar danys a les persones o les coses dins de la població, s'hauran de complir les següents prevencions dictades en el BAN Municipal:

Primer. Queda totalment prohibit fer explotar tota classe de productes pirotècnics al mig de la via pública impedint la normal circulació de vehicles i vianants, així com els llocs pròxims a papereres, fanals, contenidors, etc...

Segon. Només es podrà encendre material pirotècnic als llocs adequats.

A les urbanitzacions, degut a la proximitat de jardins i boscos, es recorda especialment la prohibició de disparar coets voladors, globus, i qualsevol tipus de focs d’artifici en totes les urbanitzacions. (Decret 64/1997 de 7 de març mesures de prevenció d’Incendis forestals en municipi d’alt riscs d’incendi).

Tercer. Dintre del terme municipal estarà totalment prohibit encendre fogueres si no han estat prèviament autoritzades.

Quart. La Policia Local serà l’encarregada de mantenir l'ordre i vetllarà pel compliment del present ban durant la celebració de les revetlles, amb la col·laboració dels Agents Rurals, membres de l’Associació de Defensa Forestal i Protecció Civil.

 

Celebrem una revetlla segura!

Darrera actualització: 13.06.2022 | 11:48