Consulta pública de l’ordenança reguladora de la utilització dels espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements

Dimecres, 19 d'octubre de 2022 a les 00:00

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre els aspectes següents:

 1. Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
 2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 3. Els objectius de la norma.
 4. Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions podran presentar opinions, suggeriments i aportacions fins el de 4 novembre, en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja sigui de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Carrer Centre 27; o bé per mitjans telemàtics a través del registre electrònic.

Consulta tota la informació en el document adjunt. 

Darrera actualització: 20.10.2022 | 10:31