Convocatòria de Ple ordinari

Dimecres, 25 d’octubre de 2023

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 2 de novembre una nova sessió ordinària de ple municipal. La convocatòria és a les 19h. amb el següent ordre del dia:

1r PUNT. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2n PUNT. Activitat de control
1.Donar compte resolucions d’Alcaldia

3r PUNT Part resolutiva
1.Expedient 1588/2023. Protocol actuació per a la prevenció i abordatge assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic i laboral

2.Expedient 1800/2023. Organigrama 2023-2027

3.Expedient 1999/2023. Complement específic complementari arma reglamentària Policia Local

4.Expedient 2195/2023. Increment quadre Sistema de retribucions complementaries Conveni

5.Expedient 1506/2023. Nomenament representants de la corporació en òrgans col·legiats

6.Expedient 2053/2023. Esmena règim retributiu membres corporació mandat 2023-2027

7.Expedient 1952/2023. Ratificació de la prorroga del conveni de delegació de competències per la prestació del servei de recollida i transport de residus

8.Expedient 2093/2023. Ratificació decret de modificació del conveni del servei regulars de transport públic de viatgers per carretera

9.Expedient 1768/2023. Aprovació del Compte General exercici 20224t PUNT. Mocions.
1.Moció de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials en el moviment popular i independentista
2.Moció de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà

5è PUNT. Informes i regidories

6è PUNT. Precs i preguntes

Recorda que podràs tornar a veure el Ple accedint al youtube de l'Ajuntament o al portal de vídeoactes i podràs accedir directament al punt de l’ordre del dia o a la intervenció concreta que vulguis escoltar.  

Darrera actualització: 3.11.2023 | 12:58