Convocatòria d'un procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça de Tècnic/a de Recursos Humans (grup A1)

Dimarts, 7 de maig de 2024

El passat dia 6 de maig van sortir publicades al BOPB les bases de convocatòria per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans, grup A1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
 
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils, és a dir, des del dia 7 de maig fins al dia 3 de juny (ambdós inclosos).

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:42