Obertes 2 convocatòries d’ajuts al lloguer: per a persones entre 36 i 64 anys i per a persones de 65 anys i més

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 00:00

Presentació de sol·licituds: de l’11 d’abril al 12 de maig

Avui s’han activat dues convocatòries per ajudar les persones a fer front a les despeses de lloguer de l’habitatge habitual. Una va destinada a les persones que tenen entre 36 i 64 anys i l’altre la poden sol·licitar les persones llogateres de 65 anys i més.

En els dos casos, els requisits són els mateixos. La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent i el preu del lloguer no pot superar els 900 euros mensuals (en el cas d’un habitatge) o els 450€/mes si es tracta d’una habitació.

D’altra banda, la unitat de convivència ha de tenir una font regular d’ingressos que no superi els 23.725,79  €, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

TRAMITACIÓ

La tramitació es pot fer telemàticament a través de 2 canals:

També es pot fer la tramitació presencialment a l’Oficina d’Habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) de dilluns a divendres entre les 9:00h i les 1400h

S’ha d’aportar la SOL·LICITUD DE L’AJUT complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2023, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

CLICA AQUÍ si vols més informació.

Darrera actualització: 11.04.2023 | 15:40