Prohibició de fer foc al bosc

Dimarts, 15 de març de 2022 a les 00:00

Del 15 de març al 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

L’alcalde de Sant Cebrià de Vallalta ha dictat un BAN en el qual es prohibeix fer foc als terrenys forestals sense autorització del 15 de març al 15 d'octubre. Aquesta prohibició regula que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Així no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.

No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.

Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La Policia Local serà l’encarregada de mantenir l'ordre i vetllar pel compliment del present ban durant aquest període, amb la col·laboració dels Agents Rurals, membres de l’Associació de Defensa Forestal ADF i Protecció Civil.

Darrera actualització: 14.03.2022 | 10:29