Sessió ordinària de Ple corresponent al mes de març

Dimarts, 28 de març de 2023 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 30 de març la sessió ordinària de ple municipal. La convocatòria és a les 19h. amb el següent ordre del dia:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1r PUNT. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2n PUNT. Activitat de Control

a) Donar compte resolucions d'Alcaldia

b) Donar compte trameses MINHAP

3r PUNT. Part Resolutiva

a) Expedient 2418/2022. Ratificació Decret 2023-0043 increment jornada laboral enginyer municipal

b) Expedient 1842/2022. Increment de jornada a l'auxiliar administrativa (Serveis socials)

c) Expedient 309/2023. Proposta modificació plantilla 2023. Requalificació lloc treball Cap Brigada.

d) Expedient 679/2023. Increment salarial plantilla 2023 2,5%

e) Expedient 2604/2022. Aprovació inicial actualització del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal

f) Expedient 87/2023. Resposta al·legacions modificació de pressupost 2023

g) Expedient 681/2023. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar i Canet de Mar a L'hospital de Calella

4t PUNT. Informe de regidories

5è PUNT. Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.03.2023 | 14:42