Sessió ordinària de ple municipal corresponent al mes de novembre

Dimarts, 28 de novembre de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 30 de novembre, a les 19 hores, la sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de novembre, amb un ordre del dia que contempla 6 punts. Els podeu consultar a continuació:

1r PUNT. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2n PUNT. Activitat de control

1. Donar compte resolucions d'Alcaldia

2. Donar compte trameses MINHAP

3r PUNT. Part resolutiva

1. Expedient 2401/2023. Elaboració i Aprovació del Pressupost exercici
2024

2. Expedient 2565/2023. Aprovació inicial expedient de modificació de
crèdits 13/2023

3. Expedient 2427/2023. Compatibilitat laboral arquitecta municipal

4. Expedient 2391/2023. Compatibilitat laboral Directora Escola Bressol

5. Expedient 679/2023. Increment salarial 0,5% sobre CEm personal funcionari i laboral

6. Expedient 1260/2023. Ratificació acords de modificació inicial dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

7. Expedient 2188/2023. Aprovació Conveni delegació competències amb Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural

4t PUNT. Mocions

1. Moció de suport a palestina i condemna de les accions d’Israel

2. Moció finançament ens locals

5è PUNT. Informes de regidories

6è PUNT. Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.11.2023 | 09:14