Sessió ordinària de ple municipal corresponent al mes d'octubre

Dimarts, 4 d'octubre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta celebrarà aquest dijous 6 d'octubre a les 19h sessió ordinària del ple municipal amb un ordre del dia que contempla 7 punts:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1r PUNT. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2n PUNT. Activitat de Control

a) Donar compte resolucions d'Alcaldia

b) Informe resum dels resultats del control intern exercici 2021

3r PUNT. Part Resolutiva

a) Expedient 1970/2022. Ratificació Decret Alcaldia 2ª pròrrorga del conveni de delegació de competències a favor del CCM per la prestació del servei de recollida de residus

b) Expedient 1936/2022. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria

4t PUNT. Mocions

a) Moció ERC i JxCAT en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu

b) Moció AVSC per a la inscripció de la dissolució definitiva dels ens de conservació urbana de les urbanitzacions de Sant Cebrià de Vallalta

5è PUNT. Renúncia del regidor del grup CUP-AMUNT

6è PUNT. Informe de regidories

7è PUNT. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 04.10.2022 | 11:59