Protecció Civil

Servei que s’ofereix les 24 hores del dia i que té com a principal objectiu vetllar per la protecció dels béns del nostre municipi com de les persones davant qualsevol situació d’emergència o risc. És un servei públic de caire preventiu que treballa de manera estructurada analitzant els possibles riscos, les seves causes i efectes i que adopta les mesures oportunes de prevenció que evitin que es produeixin les situacions abans esmentades o, almenys, reduir-ne les conseqüències d’acord amb el Pla d’Emergència Local. Es coordinen els mitjans disponibles, humans i materials per fer front a l’emergència, per posteriorment tornar a la normalitat.

D’altra banda, dir que el servei també dona suport logístic i personal en la celebració d’actes culturals, lúdics i esportius del municipi.

Aquells que vulguin formar part del servei de Protecció civil com a voluntari, adreçar-se directament al tècnic municipal, Jordi Rotllan i Ruiz (rotllanrj@diba.cat)

L’equip de protecció civil municipal està constituït per l’Alcalde, el regidor, el tècnic municipal, el cap operatiu i voluntaris que vulguin col·laborar en la realització d’aquestes tasques.

En cas d’emergència o qualsevol situació de risc sofert per les persones o pels béns del nostre municipi, notificar la incidència al telèfon gratuït d’emergències 112. Aquest servei passarà avís als vigilants municipals. Posteriorment els vigilants municipals derivaran a Protecció civil la incidència.

Nom de contacte: Jordi Rotllan i Ruiz
Telèfon: 112
Adreça electrònica: rotllanrj@diba.cat
Darrera actualització: 19.11.2020 | 09:45