Perfil de contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió pública en línia de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

 

 

Darrera actualització: 31.05.2021 | 09:38
Darrera actualització: 31.05.2021 | 09:38