Pla d’Ordenació Urbana Municipal - POUM

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal substituirà, a instància de l’Ajuntament de Sant Cebrià, l’antic Pla General d’Ordenació aprovat en data 7 de desembre de 1982. Aquest nou Pla ha de ser un veritable projecte d’arranjament i desenvolupament del futur del municipi, mitjançant accions en matèria de renovació urbana, edificació, espais públics, paisatge, sistemes de comunicació i equipaments. 

El POUM ens ofereix avui l’oportunitat de participar i provocar un espai de debat amb la població, els partits polítics, les institucions administratives, les associacions ... 

APROVACIÓ INICIAL

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA RELACIONADA

 1. MEMÒRIA I ESTUDIS COMPLEMENTARIS 
  1. memòria (140 kB - PDF)
  2. informació i anàlisi urbanístic (5,65 MB - PDF)
  3. memòria ordenació part I (13,2 MB - PDF)
  4. memòria ordenació part II (2,11 MB - PDF)
  5. memòria ordenació part III (26,0 MB - PDF)
  6. memòria participació (441 kB - PDF)
  7. estudi complementari 1. Estudi d'inundabilitat (Enllaç extern)
  8. estudi complementari 2. Riscos geològics (12,7 MB - PDF)
 2. PLÀNOLS
  1. Informació
   1. I-01 base ICC
   2. I-02 pendents
   3. I-03 inundabilitat
   4. I-04 cadastre
   5. I-05 PGO
   6. I-06 PTMB espais oberts
   7. I-07 PTMB sistema urbà
   8. I-08 camins
   9. I-09 usos del sòl
   10. I-10 ortofoto
  2. Informació xarxes existents:
   1. xarxa d’aigua (4,15 MB  - PDF)
   2. xarxa clavegueram (3,88 MB - PDF)
   3. xarxa BT MT (4,29  MB - PDF)
   4. xarxa gas (4,09 MB - PDF)
   5. xarxa telecomunicacions (3,93 MB - PDF)
  3. Ordenació i classificació
   1. ​​Ordenació classificació (89,5 MB - PDF)
   2. Ordenació SUC SUD E:1/1000 (27,7 MB - PDF)
   3. Ordenació SUC SUD (25,3 MB - PDF)
   4. Ordenació SNU (13,0 MB - PDF)
  4. Ordenació acústica i lumínica
   1. Ordenació acústica i lumínica (10,7 MB - PDF)
   2. Ordenació zona sensibilitat acústica (5,87 MB - PDF)
   3. Ordenació protecció de la contaminació lumínica (5,25 MB - PDF)
  5. Ordenació xarxes projectades
   1. S1 ordenació Can Palau (20,4 MB - PDF)
   2. S2 ordenació Castellar d’índies (5,59 MB - PDF)
   3. S3 ordenació Castellar d’índies (4,92 MB - PDF)
   4. S4 ordenació nucli antic (1,63 MB - PDF)
   5. S5 ordenació Vistamar (2,32 MB - PDF)
   6. S6 ordenació Vistamar (1,87 MB - PDF)
 3. NORMES URBANÍSTIQUES​
  1. Normes (3,92 MB - PDF)
 4. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS​
  1. Catàleg de béns protegits (3,39 MB - PDF)
  2. Plànol (7,54 MB - PDF)
 5. MEMÒRIA SOCIAL ​
  1. ​​Memòria social (944 kB - PDF)​
 6. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
  1. Avaluació econòmica (820 kB - PDF)
 7. ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
  1. estudi ambiental estratègic  (3,97 MB - PDF)
 8. ESTUDI D'AVALUACIÓ DE MOBILITAT
  1. Estudi de mobilitat generada (4,96 MB - PDF)
  2. Estudi de mobilitat generada plànols (27,3 MB - PDF)
Darrera actualització: 25.01.2021 | 11:46