Servei d'assistència psicopedagògica

Des de l’ Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta  ofereix un servei municipal d’ atenció logopèdica i  psicològica adreçat la població infantil i juvenil,  amb  la voluntat d’establir un marc de prevenció socioeducativa en el municipi. La complexitat del context social actual ha elevat l’ índex de dificultats emocionals i relacionals dels infants i joves, així com els seus processos d’aprenentatge, i trobem necessari donar resposta de cara a la prevenció de problemes més complexes en el futur d’aquests infants. Aquesta necessitat és una demanda per part de les famílies i dels centres d’ensenyament i d’intervenció amb la infància del municipi, i pretenem donar resposta amb el SMALP.

El servei ofereix atenció logopèdica o psicològica, en funció de la necessitat de cada infant a un preu reduït per tal de facilitar l’ accés al major nombre de famílies possibles. Les derivacions al servei es realitzen des dels centres educatius on cursen ensenyaments obligatoris els infants del municipi, així com des de l’EAP o Serveis Socials. La responsable del servei filtra els protocols de derivació i assigna segons el cas a un dels professionals (psicòloga o logopeda). El tarannà del servei és comunitari, establint en tot moment coordinacions entre els diferents implicats en la formació dels infants, de cara a unir esforços en el pla de treball amb l’infant i la família. Les sessions logopèdiques o psicològiques es realitzen a les mateixes dependències municipals de l’Hivernacle. Els horaris es pacten amb les famílies, fora de l’ horari escolar.

Darrera actualització: 11.12.2020 | 13:11