Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Altra informació d'interès

L’Ajuntament trametrà la sol•licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

• En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.

• En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • 1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  • 2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

    Teniu disponible l'enllaç al formulari a la columna dreta del tràmit

  • 3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

    Teniu disponible l'enllaç al formulari a la columna dreta del tràmit

  • 4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis
  • 5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Centre, 27 - 08396 Sant Cebrià de Vallalta - Barcelona
Telèfon: 937 631 024
Fax: 937 630 219
Adreça electrònica: st.cebria@diba.cat
Horari:  
Horari: Dl-Dv 9.00h-14.00h i Dj 16.00h-19.00 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 30 de setembre): Dl-Dv 9.00h-14.00h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 05.12.2022 | 14:45