Animals domèstics: cens municipal

Els animals domèstics han de constar en el Cens Municipal d'Animals Domèstics. Amb aquest tràmit se sol·liciten les altes, les baixes i els canvis de titularitat en aquest cens. Quan es fa aquest tràmit es pot demanar un certificat de la inscripció o variació efectuada al cens caní. Aquest tràmit el poden demanar les persones empadronades a Sant Cebrià de Vallalta que tinguin un animal domèstic.

Quin cost té:

Gossos potencialment perillosos: 60,70 €. Resta d'animals: 15€

Cal aportar:

 • Per altes

  Original de la cartilla veterinària de l'animal, on constin: les seves característiques, identificació per microxip, identificació del propietari i data de la darrera vacunació.

  Si l'animal és un gos de raça potencialment perillosa:
  - Fotocòpia compulsada DNI.
  - Fotocòpia compulsada de la pòlissa de l'assegurança de l'animal (capital mínim garantit a contractar per un valor de 150.253 €)
  - Fotocòpia de l'últim rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa que ha de ser vigent en el moment de fer l'alta.
  - Certificat antecedents penals, en model normalitzat emès pel Ministeri de Justícia (documentació sol·licitada directament per l'Ajuntament)
  - Certificat d'aptitud psicològica.

 • Per baixes

  La data de la baixa a efectes del Cens Municipal serà la data en què l'interessat ho comunica a l'Ajuntament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Centre, 27 - 08396 Sant Cebrià de Vallalta - Barcelona
Telèfon: 937 631 024
Fax: 937 630 219
Adreça electrònica: st.cebria@diba.cat
Horari:  
Horari: Dl-Dv 9.00h-14.00h i Dj 16.00h-19.00 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 30 de setembre): Dl-Dv 9.00h-14.00h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 24.11.2020 | 10:33