Tràmits i gestions

Tramitació electrònica


Des del 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú que obliga a relacionar-se amb l'Ajuntament exclusivament de manera telemàtica als col·lectius següents: persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica, els representants d'aquests col·lectius, i tots els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic.
No són obligats a la tramitació electrònica les persones físiques i els autònoms, encara que es recomana utilitzar aquests canals.
 

Darrera actualització: 8.09.2021 | 09:40
Darrera actualització: 8.09.2021 | 09:40